Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusťte tyto stránky.
| Souhlasím | Opustit stránky |
Články na reality Katalog firem Odkazy REALITY NYMBURK
PROFI REALITY OLOMOUC, NEMOVITOSTI PRODEJ A PRONÁJEM V OLOMOUCI

GDPR

GDPR, čili s ochrana Vašich osobních údajů.

Vážení klienti,

Seznámíme Vás s GDPR, čili s ochranou Vašich osobních údajů. 

Realitní kancelář jako realitní zprostředkovatel, IČ: 70595160, DIČ CZ6504102517 Horní lán 9, Olomouc, PSČ 779 00.

Zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně "GDPR"), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů. Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou našich webových stránek.

V rámci přístupu na webové stránky zpracováváme soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 12 měsíců od návštěvy webové stránky. Zpracování těchto protokolových souborů budeme provádět sami, a nebo tímto pověříme třetí osobu, jejímž je; zpracování protokolových souborů.

Zpracováváme následující údaje, které mohou zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

IP-adresa;

datum přístupu a doba přístupu;

případný dotaz návštěvníka;

kód odpovědi http;

přenášené skupiny dat;

Zpracování těchto protokolových souborů budeme provádět sami, a nebo tímto pověříme třetí osobu, jejímž je; zpracování protokolových souborů zpracovávám následující údaje, které mohou zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky: webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku navštívil.

V případě klientovy poptávky v kontaktním formuláři nebo při telefonickém hovoru z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s vyřízením požadavků klienta. Jsme oprávněni se klienta, který poptává v kontaktním formuláři na www.profi-realityridky.cz nebo při telefonickém hovoru dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. Budu výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 3 let. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů budeme provádět sami, anebo tímto pověříme třetí osobu.

V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání poptávky přes kontaktní formulář budeme za těmito účely zpracovávat poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy a telefonu. Pokud poskytne návštěvník rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení), budeme za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah všech kontaktních formulářů může být personalizován na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které zjistíme.

Osobní údaje klienta začneme zpracovávat až poté, co klient vyplní své údaje v poptávce do kontaktního formuláře a potvrdí odeslání kontaktního formuláře. Nebude-li zadání poptávky v kontaktním formuláři potvrzeno, budou údaje zadané klienta do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány. Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků klienta.

Jsme oprávněni se návštěvníka webových stránek dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb.

Osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání zasílání případných nabídek a novinek. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů budeme provádět sami, anebo tímto pověříme třetí osobu. Odvolání zasílání je možné odesláním emailu  nebo písemně na adresu Realitní kancelář, Lubomír Řídký, Profi reality, Horní lán 9, Olomouc, PSČ 779 00, případně telefonicky či SMS.

 V případě uzavření dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy či dodání objednaných služeb, jako např. vyhotovení tržního vyjádření ceny k dědictví a dalších služeb, budeme zpracovávat osobní údaje klienta, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa. Pro účely vyhotovení smluvní dokumentace můžeme vyžadovat poskytnutí osobních údajů v rozsahu: bankovní spojení a rodné číslo. Tyto osobní údaje zprostředkovatel zpracuje pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a dále je nezpracovává.

Zpracování výše uvedených osobních údajů klientů budeme provádět za účelem realizace uzavřené dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy, dodání objednaných služeb, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluv či dohod uvedených výše. Jsme oprávněni se klienta, který kupuje, dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb.

Pořizujeme a uchováváme kopie průkazů totožnosti klientů, které nám klient poskytne pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a jejich jednoznačné identifikace. Kopie průkazů totožnosti klientů nejsou dále námi zpracovávány. Pokud není pořízení kopie dokladu nutnou podmínkou pro poskytnutí služby, je možné učinit pouze opis údajů z průkazu totožnosti.

Budeme výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 2 let od uzavření příslušné smlouvy či dohody. 

Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů budeme provádět sami, anebo tímto pověříme třetí osobu, zejména některou jinou společnost.

E-mailové adresy a tel. čísla zákazníků, kteří uzavřou smlouvu či dohodu se Zprostředkovatelem zpracováváme dále za účelem ověření spokojenosti zákazníků s poskytnutím služeb. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres a tel. čísel tak je ochrana oprávněných práv a zájmů zprostředkovatele spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu plnění služeb zákazníkům a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres s tel. čísel zákazníků by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu.

Budeme zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres a tel. čísel zákazníků provádět sami, anebo tímto pověříme třetí osobu.

 
Tisk
Zpět
REALITY, INZERCE
Pronájem Olomouc
Pronájem bytů Olomouc, hledáme byty k pronájmu v Olomouci, nabídněte. Profi reality Olomouc, 608795000, realityprofi@seznam.cz

Reality Olomouc
Reality Olomouc, hledáme nemovitosti na pronájem v Olomouci. Profi reality Olomouc, 608795000, realityprofi@seznam.cz

Domy Olomouc
Domy Olomouc, hledáme rodinné domy a ekodomy v Olomouci. Profi reality Olomouc, 777023918, realityprofi@seznam.cz

Reality Olomouc
Reality Olomouc, hledáme nemovitosti v Olomouci. Profi reality Olomouc, 777023918, realityprofi@seznam.cz

Hledám byt Olomouc
Koupím cihlový byt osobním vlastnictví ke koupi Kč v Olomouci, děkuji za Vaše seriozní nabídky. Profi reality Olomouc, 777023918, realityprofi@seznam.cz